Ciljevi kružnog gospodarstva mogu se ispuniti samo ako se većina dionika institucionalnog, gospodarskog, obrazovnog i civilnog sektora aktivno uključi u procese kojima će se konkretno mijenjati odnos prema okolišu, resursima, a time i društvu u cjelini.

“Dijalog je središnji značaj za održivi razvoj jer omogućava zajedničko i drukčije razmišljanje, učenje i komunikaciju. Prije nego što taj proces započne, praktičari održivosti trebali bi si postaviti pitanja o sebi samima, o dubokim izvorima vlastitih misli, vjerovanja, pretpostavki, vrijednosti i osjećaja.” John Blewitt

Velika je prilika u graditeljskom sektoru unaprijediti prostor u kojem živimo, radimo, učimo, liječimo se… Zaslužujemo bolje, sigurnije i zdravije zgrade u kojima ćemo se bolje osjećati i ujedno biti produktivniji. Poznato je da su zgrade odgovorne za 40% potrošnje energije i 36% emisija CO2 – više od industrije i transporta zajedno, 35% zgrada u EU je starije od 50 godina, a 75% zgrada je energetski neučinkovito. Slično je i u Hrvatskoj gdje većina zgrada pripada energetskom razredu E, F ili G. Tu je ujedno i najviše mogućnosti za promjenu na bolje jer ne samo da se smanjuju emisije ugljičnog dioksida već se povećava i ugodnost boravka i rada u energetski obnovljenim zgradama. Smanjena potrošnja energenata direktno utječe na uštedu na režijama koja može iznositi i do 60%. No, osim primjene nZEB standarda u novoj gradnji, što je sada obaveza i za javni i za privatni sektor, neophodno je proširiti lepezu mjera koje se primjenjuju kod obnove i novogradnje na ostale zelene elemente u arhitekturi i graditeljstvu.

Prijedlog Europske Komisije za reviziju Direktive o energetskim svojstvima zgrade (iz prosinac 2021.) čini korak naprijed od sadašnjeg nZEB-a do zgrada s nultom emisijom (ZEB), usklađujući zahtjeve energetske učinkovitosti za nove zgrade s dugoročnim ciljem klimatske neutralnosti i načelom energetske učinkovitosti na prvom mjestu.

Prema prijedlogu Direktive, zgrada s nultom emisijom (ZEB), definirana je kao zgrada s vrlo visokim energetskim svojstvima, s još uvijek vrlo malom količinom potrebne energije koja je u potpunosti pokrivena energijom iz obnovljivih izvora i bez emisija ugljika iz fosilnih goriva na licu mjesta. Osim izračuna emisije ugljika operativne energije ZEB predviđa izračun emisije ugljika utjelovljene energije u cjeloživotnom vijeku zgrade.

Zahtjevi ZEB-a trebali bi se primjenjivati od 1. siječnja 2030. na sve nove zgrade, a od 1. siječnja 2027. na sve nove zgrade koje koriste ili su u vlasništvu javnih tijela.

Poslovni subjekt GREENiKA ima za cilj upravo povezati sve dionike procesa te raditi na snažnijoj implementaciji zelenog koncepta u Hrvatskoj, kao i na integraciji svih dionika u gospodarskom, institucionalnom, obrazovnom i civilnom sektoru prilikom razvoja i realizacije „zelenih“ projekata, posebno u zgradarstvu, te od svojih usluga nudi slijedeće:

  • Implementacija DGNB međunarodnog certifikata održive gradnje – zgrade u upotrebi, interijeri, novogradnja, rekonstrukcija, turistički resorti, urbani kvartovi…
  • Usklađivanje investicijskih projekata sa zahtjevima EU taksonomije
  • Online i/ili offline edukacija o DGNB međunarodnom certifikatu održive gradnje
  • Edukacija DGNB Registered Professional za studente
  • Poslovno savjetovanje i izrada idejnih rješenja i koncepata, te strategija, planova i projekata iz područja zelene i digitalne tranzicije
  • Organizacija poslovno stručnih evenata i okruglih stolova iz područja održive gradnje
  • Osmišljavanje marketinških i PR aktivnosti temeljenih na konceptu „zelenog“ poslovanja; proizvodnja sadržaja za online digitalnu platformu „RENOVIZIJA“
  • Edukativni program za tvrtke – „Ozeleni svoje poslovanje“
  • Participacija u organizaciji sajma i konferencije „ArhiBau.hr“

Okupljeni tim stručnjaka iz područja održive gradnje te i fondova Europske unije, odaziva se vašem pozivu radi mogućnosti poslovne suradnje, a sve sa ciljem da i vaše poslovanje  postane proaktivnim dionikom zelene i digitalne tranzicije te implementacije kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Svoj interes možete iskazati putem e-maila: info@greenika.hr ; snjezana.turalija@greenika.hr  ili putem telefona +385 98 400 287.

greenika_front_2