Međunarodni certifikati održive gradnje i energetska učinkovitost

© Frankfurt School of Finance & Management; © Strähle Raum-Systeme GmbH

  1. Poslovno savjetovanje za implementaciju DGNB međunarodnog certifikata zelene gradnje u nekretninskom i investicijskom poslovanju
  2. Certifikacija zgrada prema DGNB međunarodnom sustavu certificiranja
  3. Uključivanje elemenata održivosti u investicijske projekte
  4. Vođenje projekata i integracija timova, te konzultacije  u kontekstu razvoja investicija i urbane regeneracije s elementima zelene infrastrukture
  5. Ponuda specifičnih programa – webGIS platforme, Gdi Asset management, BMS automatika, ML System, VISTADAIS projekt…
  6. Networking s dionicima zelene i održive, te nearly zero standarda gradnje
© Knauf Insulation Experience center, © Roland Halbe;

Hrvatska je do 2019. godine dobila samo 10tak projekata koji su certificirani prema međunarodnim standardima zelene gradnje. To je više nego premalo jer su upravo takvi certifikati u Europi, ali i svijetu bili glavni pokretači veće kontrole kvalitete, sigurnosti, funkcionalnosti, energetske učinkovitosti i “zelenosti” zgrada svih vrsta i namjena.

Kako bi se i u Hrvatskoj u zgradarstvu uveli principi održivosti i zelene gradnje u procesima planiranja, projektiranja, gradnje, održavanja i upravljanja objektima, GREENiKA se opredijelila za promociju i edukaciju stručnjaka o DGNB certifikatu za održivu gradnju koji je nastao  djelovanjem DGNB organizacije ili na njemačkom Deutsche Gesellscaft fuer Nachhaltiges Bauen. Osim navedene organizacije u stvaranju koncepta certifikata tijekom 2009. godine sudjelovali su i stručnjaci iz njemačkog ministarstva za promet, gradnju i razvoj gradova te stručnjaci sa Tehničkog fakulteta u Stuttgartu.

DGNB certifikat rasprostranio se ne samo u Njemačkoj nego i u brojnim drugim zemljama diljem svijeta, do sada je certificirano samo po DGNBu više od 5.000 projekata, a njegova je osnova odnosno svrha sustavno i sistematski kontroliranje kvalitete zgrada i podizanje stupnja njihove “zelenosti” odnosno primjene zelenih elemenata u planiranju, projektiranju, izgradnji, održavanju i upravljanju zgradama cijelog životnog vijeka. Zgrade su globalno najveći potrošači prirodnih resursa posebno energenata (više od industrije i prometa zajedno) stoga ih je neophodno i prilikom rekonstrukcije ili energetske obnove ili prilikom nove izgradnje projektirati i rekonstruirati/izgraditi prema najvišim standardima kako bi tijekom cijelog životnog vijeka bili učinkoviti za vlasnika ili korisnika.

Tijekom certificiranja konzultanti za provedbu certifikacije kontroliraju investiciju ili građevinski projekt kroz nekoliko kriterija, a to su EKOLOGIJA, SOCIO KULTURNI ASPEKT, TE FUNKCIONALNI ASPEKTI – TEHNIČKI, PROCESNI I PROSTORNO PLANSKI. Moguće je prikupljanjem bodova ostvariti platinasti, zlatni ili srebrni DGNB certifikat. Kroz certificiranje klijenta vode konzultanti u domicilnoj zemlji i naravno u Njemačkoj koja i izdaje certifikat u konačnici.

© Dhanarak Asset Development ; © experimenta gGmbH

Osim izmjere svih gore navedenih parametara, DGNB certifikat koristi vlasnicima zgrada da u marketinškom smislu pozicioniraju svoj zeleni projekt, ostvare bolju cijenu nekretnine ili najma, smanjuju značajno troškove za energente, vodu i ostale režije (vlasnici zgrada koji sami održavaju zgrade u kojima prodaju stanove ili urede imaju interesa smanjivati troškove održavanja, a to mogu samo ako sustavno i sistemski od početka paze na kombinaciju tehnologija i proizvoda od kojih je zgrada izgrađena) a budućim korisnicima se također prenose  te prednosti. U poslovnim zgradama kao prednost se ističe i veća produktivnost zaposlenika u zelenim zgradama što smanjuje broj bolovanja, a time i troškova za zaposlenike koji su “izvan pogona”. S obzirom na ozbiljan njemački pristup u razvoju ovog certifikata, činjenice koje se iznose potkrijepljene su znanstvenom obradom statistika pri čemu u svemu sudjeluje i Tehnički Universität u Stuttgartu. Certifikat se temelji na EU normama. Cijena certificiranja definira se ovisno o tome da li se radi o završenom projektu ili o novogradnji, o veličini projekta, o načinu gradnje i td.

Više na www.dgnb.de

nZEB standard gradnje – visoka energetska učinkovitost i zeleni elementi u gradnji obavezni u Hrvatskoj