EU projekti s elementima kružnog gospodarstva

  1. Identifikacija projekata i dionika u području EU fondova u Hrvatskoj i regiji
  2. Izrada idejnih rješenja i koncepata prema natječajima za EU fondove
  3. Pisanje projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije, sa zelenom komponentnom i prema suvremenim trendovima smart city koncepta, iskorištenja obnovljivih izvora energije, nearly zero energy buildings standarda – nZEB, reduce – recycle – reuse koncepta
  4. Organizacija poslovno stručnih evenata i okruglih stolova iz područja zelene gradnje
  5. Diseminacija konkretnih EU projekata

Govoreći o financijskim izvorima iz Europskih fondova još oko 2012. godine u Hrvatskoj se naglašavala mogućnost da se za zaštitu okoliša osiguraju silne milijarde kuna te da se istim činom objedini i prilika za razvoj zemlje. Također, upućen je apel svim dionicima projekata za zaštitu okoliša da se održivi razvoj temeljen na principima kružne ekonomije i učinkovitom upravljanju resursima ugrađen u sve politike i mjere Europske unije, treba prenijeti i u naše strateške dokumente. U 2019. još uvijek čekamo da Hrvatska donese opću strategiju nacionalnog usmjerenja ka “zelenoj Hrvatskoj”.

Citat: “Sve što radimo tiče se okoliša. Svaka obnova obiteljske kuće, škole i vrtića. Svaki zahvat u izgradnji nove tvornice, luke, željeznice, poljoprivrednog objekta, stambene ili komercijalne zgrade, tiče se okoliša. I zato zaštita okoliša zadire u sve sektore. Okoliš imamo samo jedan, ponosni smo time što je očuvan, a sada imamo 21 milijardu kuna da osiguramo da tako i ostane. Svaka ta kuna potencijal je koji se može direktno pretvoriti u zeleni rast i razvoj i nova radna mjesta, a uz nikad veća europska sredstva koja su nam na raspolaganju ta radna mjesta su i ostvariva“, rečeno je na jednom od skupova o održivom razvoju. U Hrvatskoj još uvijek nije zaživio pojam “zelenog radnog mjesta”, više smo zaokupljeni činjenicom da u zemlji nedostaje radnika bilo kojeg zanimanja.

Rečeno je također: “Svim ovim projektima ostvarit ćemo višestruku korist – čist okoliš, veću kvalitetu života i niže troškove građanima, te razvoj gospodarstva i otvaranje novih, zelenih, radnih mjesta”.

U očekivanju općeg prihvaćanja gore navedenog koncepta, na svima je nama da damo doprinos realizaciji višestruke koristi od zelenog gospodarstva za cijelu zajednicu!