EU projekti & kružno gospodarstvo & Green Deal

Europski zeleni plan, dokument Europske Komisije kojim se želi postići da Europa do 2050. godine bude prvi energetski neutralan kontinent, razvija ambiciozan smjer održive, klimatski neutralne i zelene Europe te ističe da je iznimno važno intenzivnije djelovati u pogledu otpornosti na klimatske promjene, izgradnje te otpornosti, prevencije klimatskih promjena i pripravnosti na njih.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine u okviru razvojnog smjera „Održiva, povezana i zelena Hrvatska“ i strateškog cilja „Prelazak na kružno i niskougljično društvo“ predlaže razvoj i financiranje Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021. do 2030. godine. Isto tako, nacionalni dokument podržava ideju ponovne upotrebe napuštenih prostora i zgrada kao bitnog dijela prelaska s linearnog na kružni model gospodarstva. 

Izvor: https://mgipu.gov.hr/vijesti/koristi-ulaganja-u-razvoj-zelene-infrastrukture-kao-sastavnice-odrzivog-razvoja/11003

Brošura “Zelena budućnost grada”


Stoga se vjeruje da će se i za zelenu infrastrukturu i za kružno gospodarenje prostorom i zgradama moći osigurati sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u budućem financijskom razdoblju kroz više izvora:

NextGenerationEU

Europski zeleni plan 

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI PROJEKTI 

NOVA KOHEZIJSKA POLITIKA 

 

GREENiKA poslovno savjetovanje zbog višegodišnjeg iskustva u području održivog razvoja i održive gradnje, za Vas pruža slijedeće usluge:

  1. Identifikacija projekata i dionika u području EU fondova u Europi, Hrvatskoj i regiji
  2. Izrada idejnih rješenja i koncepata prema natječajima za EU fondove
  3. Pisanje projekata za sufinanciranje iz fondova EU sa zelenom komponentnom i prema suvremenim trendovima smart city koncepta, iskorištenja obnovljivih izvora energije, nearly zero energy buildings standarda – nZEB, DGNB certifikacije & Cradle to Cradle, GREENHOUSE, urban forestry, climate change adaptation te reduce – recycle – reuse koncepta
  4. Organizacija poslovno stručnih evenata i okruglih stolova (offline & online) iz područja održive gradnje kružnog gospodarstva
  5. Diseminacija konkretnih EU projekata sa zelenim komponentama

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Za borbu protiv tih problema Europa treba novu strategiju rasta koja će Uniju pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo u kojem:

  • 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova
  • gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa
  • ni jedna osoba ni jedna regija nisu zapostavljene.

Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a uz pretvaranjew klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Ciljevi su: čist okoliš, veća kvaliteta i sigurnost života i niži troškovi građanima te razvoj gospodarstva i otvaranje novih, zelenih radnih mjesta

U očekivanju općeg prihvaćanja gore navedenog koncepta, na svima je nama da damo doprinos realizaciji višestruke koristi od kružnog gospodarstva za cijelu zajednicu!