Edukacija o održivoj gradnji & “zeleni aspekt” marketinga i PR-a

Upravni odbor i Advisory Board – World Green Building Council – 2017/2019

INOVATIVNA online RADIONICA ZA DIONIKE NEKRETNINSKOG I GRAĐEVINSKOG SEKTORA
13. i 14.5.2021.

„ Modeli financiranja za pokretanje i efikasnu provedbu investicijskih projekata“

Radionica koja će obraditi važne teme:

– Stanje na tržištu nekretnina u Hrvatskoj i regiji
– Modeli financiranja za pokretanje i provedbu investicijskih projekata
– Održivost kao nova stvarnost u nekretninskom poslovanju
– Financiranje u skladu sa smjernicama Zelenog europskog plana
– Najčešće pogreške u odabiru financijskih modela
– Novonastale okolnosti – utjecaj epidemije koronavirusa na nekretninski sektor
– Financiranje obnove nakon potresa

PRIJAVE: Modeli financiranja za pokretanje i efikasnu provedbu investicijskih projekata

PREGLED PROGRAMA 

 

 

 

DGNB REGISTERED PROFESSIONAL za studente
svibanj 2021

 

Digital DGNB Consultant Training
19., 20., 21., 25. i 26. svibanj 2021.

Materijali:

https://greenika.hr/wp/wp-content/uploads/2021/04/Digital-DGNB-međunarodni-konzultant-trening_Svibanj-2021.pdf

https://greenika.hr/wp/wp-content/uploads/2021/04/Digital-DGNB-international_consultant_training_May2021.pdf

Registrirajte se odmah!

PRIJAVE: Prijavni obrazac za polaznike

                         

 

GREENiKA poslovno savjetovanje ovlašteni je partner DGNB Akademije u Hrvatskoj i za zainteresirane strane nudi niz online/offline edukacije iz programa www.dgnb-academy.com

  • Edukativni program za DGNB konzultante profesionalce 
  • Edukativni program DGNB Registered Professional za studente
  • Edukativni program za zaposlenike i ciljane skupine „Ozeleni svoje poslovanje“ prema principima održivosti
  • Poduka za profesionalce, studente i učenike o principima kružnog gospodarstva i Zelenog europskog plana
  • Izrada koncepata za oglasne kampanje iz područja kružnog gospodarstva
  • „Zeleni“ PR i marketing

GREENiKA je u suradnji s DGNB Akademijom iz Stuttgarta pokrenula niz predavanja kojima će doprinositi prijenosu znanja o održivosti u zgradarstvu i zelenoj infrastrukturi iz europske prakse u hrvatski graditeljski sektor.

DGNB konzultant edukacija offline na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Zagreb, studeni 2019.

Popis DGNB konzultanata u Hrvatskoj:

Snježana Turalija
GREENiKA poslovno savjetovanje, Ovlašteni partner 
DGNB akademije

+385 98 400 287
snjezana.turalija@greenika.hr
www.greenika.hr

Lovro Bauer, dia
DGNB Auditor 
Fabrika arhitekti d.o.o.

+385 91 5021163
lovro.bauer@fabrika-arhitekti.com
www.fabrika-arhitekti.com

Marin Šešo MEngCEng
Partner @ Bricmore – Creative property solutions

+385 99 2111 019
marin.seso@bricmore.com
www.bricmore.com

Lovro Denona

+385 98 935 39 19
lovro.denona@yahoo.com

Hrvoje Klobučar
Direktor Gradska toplana d.o.o. Karlovac

+385 99 6000 717
hrvoje.klobucar@gmail.com

Jasminka Kečanović Šimec
Ovlaštena arhitektica i voditeljica zavoda za projektiranje; odjel za arhitekturu i prostorno planiranje
ADR Institut IGH d.d.

+385 99 368 5543
jasminka.kecanovic@igh.hr

Ana Breka, dia
DGNB Consultant
KINCL d.o.o.

 

 +385 95 816 87 51
ana@kincl.com.hr
www.kincl.com

Mateja Čupić, mag. ing. aedif. DGNB Consultant
Održivi razvoj d.o.o.

+385 99 200 85 13
cupic.mateja@gmail.com

Sunčica Mateljan Kranjčević, dia
DGNB Consultant

GRAD SVETI IVAN ZELINA

+385 1 2019 208
suncica.mateljan-kranjcevic@zelina.hr
www.zelina.hr

Alan Perl, dia
DGNB Consultant

STRABAG d.o.o.

alan.perl@strabag.com
www.strabag.hr

Bobinac Goran, dia
DGNB Consultant
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

+385 91 579 2259
goran.bobinac@fzoeu.hr
www.fzoeu.hr

Dr.sc. Bobovec Borka, dia
DGNB Consultant
Ravnateljica Hrvatskog muzeja arhitekture

hmamuzej@hazu.hr www.info.hazu.hr

Sanja Borisavljević, dia
DGNB Consultant
ADE studio d.o.o.

+ 385 98 222 666
sanja@adestudio.hr

Dozet Saša, ing. građ.
DGNB Consultant Aco građevinski elementi d.o.o.

+385 92 323 1570
sdozet@aco.hr
www.aco.hr

Kučiš Marin, dis
DGNB Consultant
Alukönigstahl d.o.o.

+385 91 6110 130
m.kucis@alukoenigstahl.hr
www.alukoenigstahl.at
PPP Centar

Marenjak Saša, dig
DGNB Consultant PPP Centar d.o.o.

+385 98 919 8407
sasa@pppcentar.com
www.pppcentar.com

Mazić Verica
DGNB Consultant Caparol d.o.o.

mazic@caparol.hr
www.caparol.hr

Morović Daniel, građ.teh./bacc.oecc.
DGNB Consultant

Aco građevinski elementi d.o.o.

+385 98 480 948
dmorovic@aco.hr
www.aco.hr

Šantić Bojana, dia
DGNB Consultant
TIM STUDIO d.o.o.

+385 91 522 8602
bojana.santic@timstudio.hr
www.timstudio.hr

Turković Edo, stroj. teh.
DGNB Consultant Aco građevinski elementi d.o.o.

 +385 98 661 885
eturkovic@aco.hr
www.aco.hr

Vučković Smok Karla
DGNB Consultant

Graniti Lučko d.o.o.

+385 91 199 9563
karla.vuckovic@tpv.hr
www.graniti.hr

Zamolo Mihaela, dig
DGNB Consultant
Zamolo M d.o.o.

+385 98 984 4093;
zamolo.mihaela@gmail.com

© Strähle Raum-Systeme GmbH  and DGNB building © DGNB