Green HQ

Radionicu „Jačanje turizma na klimatske promjene“ organiziralo je Ministarstvo turizma i sporta, 7. prosinca 2023. godine u Hotelu Sheraton u Zagrebu i putem online platforme. U sklopu radionice sudjelovalo je 230 sudionika, 43 uživo i 187 online.

Tema radionice je nastala na osnovu EU i nacionalnog pravnog okvira u području jačanja otpornosti turističke javne i privatne infrastrukture na klimatske promjene te je bila namijenjena projektantima, voditeljima projekata, konzultantima i drugim stručnjacima iz područja arhitekture, graditeljstva te investitorima turističkih objekata.

Cilj radionice je bio širenje znanja o implementaciji obvezujućih Europskih smjernica o načinima pripreme turističke infrastrukture za klimatske promjene koje je nužno implementirati tijekom čitavog životnog ciklusa projekta. Programski dio radionice sastojao se od predavanja i praktičnog dijela.

 U uvodnom dijelu radionice, osnivačice GREEN HQ – Monika Kordić, University Master, Cordion consultancy; Snježana Turalija, dipl.oec., Greenika poslovno savjetovanje i Doc.dr.sc. Vlasta Zanki dipl. ing. stroj., Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu prezentirale su Smjernice za pripremu investicijskih projektnih prijedloga za sufinanciranje te predstavile rezultate ankete koja je pokazala interes sudionika, ali i potrebu za dodatnim informiranjem struke na temu ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Radionica, World Cafe pod nazivom „Priprema turističke infrastrukture za prilagodbu klimatskim promjenama“, održala se pod vodstvom Sunčane Rapaić, dipl.ing.arh., de Architekten Cie. i Snježane Turalije, dipl. oec., Greenika poslovno savjetovanje.

Među domaćinima stolova bile su osnivačice GREEN HQ Vlasta Zanki; Monika Kordić, Vedrana Likan, kao i Dr.sc. Mira Zovko, viša savjetnica – specijalistica, Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi turizam; Sanja Grgurić mag. phys. et geophys.,MSc, PMP, Gekom – geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o.; Tea Horvat dipl.ing.arh., Log – urbis d.o.o.; Margareta Zidar, dipl.ing.arh., Energetski institut Hrvoje Požar i Tanja Težak, mag.ing.aedif., Vita projekt d.o.o.

Sudionici radionice su u interakciji s domaćinima stolova istraživali i razmjenjivali mišljenja o 7 tema – EU taksonomija i propisi, kružno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo, priprema projekta za financiranje i dionici, ulaganja i izvori financiranja te klimatsko potvrđivanje.

Na kraju radionice održane su prezentacije 7 tema World Cafea koje su ukazale na potrebu edukacije i stvaranja inovativnih putova u provedbi rješenja. Sažetak prezentacija prikazan je na plakatu: UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA NA KLIMATSKE PROMJENE.

Snimku predavanja i radionice, te prezentacije možete pronaći na linku.