Europski zeleni plan, EU fondovi

Europski zeleni plan, dokument Europske Komisije kojim se želi postići da Europa do 2050. godine bude prvi energetski neutralan kontinent, razvija ambiciozan smjer održive, klimatski neutralne i zelene Europe te ističe da je iznimno važno intenzivnije djelovati u pogledu otpornosti na klimatske promjene, izgradnje te otpornosti, prevencije klimatskih promjena i pripravnosti na njih.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine u okviru razvojnog smjera „Održiva, povezana i zelena Hrvatska“ i strateškog cilja „Prelazak na kružno i nisko ugljično društvo“ predlaže razvoj i financiranje Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021. do 2030. godine. Isto tako, nacionalni dokument podržava ideju ponovne upotrebe napuštenih prostora i zgrada kao bitnog dijela prelaska s linearnog na kružni model gospodarstva.
Izvor: https://mgipu.gov.hr/vijesti/koristi-ulaganja-u-razvoj-zelene-infrastrukture-kao-sastavnice-odrzivog-razvoja/11003

Brošura “Zelena budućnost grada”

Stoga se vjeruje da će se i za zelenu infrastrukturu i za kružno gospodarenje prostorom i zgradama moći osigurati sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u budućem financijskom razdoblju kroz više izvora:

GREENiKA poslovno savjetovanje zbog višegodišnjeg iskustva u području održivog razvoja i održive gradnje, za Vas pruža slijedeće usluge:

  • Identifikacija projekata i dionika u području EU fondova u Europi, Hrvatskoj i regiji
  • Izrada idejnih rješenja i koncepata prema natječajima za EU fondove
  • Pisanje projekata za sufinanciranje iz fondova EU sa zelenom komponentnom i prema suvremenim trendovima smart city koncepta, iskorištenja obnovljivih izvora energije, nearly zero energy buildings standarda – nZEB, Zeb buildings, DGNB certifikacije & Cradle to Cradle, GREENHOUSE, urban forestry, climate change adaptation te reduce – recycle – reuse koncepta
  • Organizacija poslovno stručnih evenata i okruglih stolova (offline & online) iz područja održive gradnje kružnog gospodarstva
  • Diseminacija konkretnih EU projekata sa zelenim komponentama
  •  

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Za borbu protiv tih problema Europa treba novu strategiju rasta koja će Uniju pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo u kojem: 

  • nema neto emisija stakleničkih plinova
  • gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa
  • ni jedna osoba ni jedna regija nisu zapostavljene.

Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a uz pretvaranje klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Ciljevi su: čist okoliš, veća kvaliteta i sigurnost života i niži troškovi građanima te razvoj gospodarstva i otvaranje novih, zelenih radnih mjesta

U očekivanju općeg prihvaćanja gore navedenog koncepta, na svima je nama da damo doprinos realizaciji višestruke koristi od kružnog gospodarstva za cijelu zajednicu!